LOG IND

 

 

 



Italien 2001

Københavns sinfonia rjéjste til Norditalien, Torino området. Dirigent Jørgen Fuglebæk. Solist klarinettist Kjell Inge Stevensson